BIOPSJA, biopsja cienkoigłowa i gruboigłowa, działo biopsyjne, biopsja piersi, biopsji prostaty Warszawa CITO
CITO Innovative Solutions
zestaw do pobierania wycinków
dermatologia dermatologiczne biopsypunch
lyzeczka dermatologiczna
sztanca biopsyjna


POLITYKA PRYWATNO¦CI

1. Informacje ogólne.
1. Niniejsza Polityka Prywatno¶ci odnosi się do serwisów internetowych (zwanych dalej: „Serwisem”), których Operatorem jest:
CITO Innovative Solutions Paweł Kowalewski
Ul. Kwarciana 1 / 61
04-045 Warszawa
Nip. 113-047-13-13
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następuj±cy sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urz±dzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego eBOSS GROUP, funkcjonuj±cego pod adresem www.eboss.pl

2. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach poł±czenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie s± udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgod± użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mog± stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu s± przetwarzane w celu wynikaj±cym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
6. Dane podane w formularzach mog± być przekazane podmiotom technicznie realizuj±cym niektóre usługi – w szczególno¶ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będ±cych operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługuj±cych płatno¶ci lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi± dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane s± w następuj±cych celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. okre¶lania profilu użytkownika w celu wy¶wietlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególno¶ci sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) zazwyczaj domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przegl±darka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przegl±darki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatno¶ci tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatno¶ci Google Analytics
10. Pliki cookie mog± być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególno¶ci sieć Google, do wy¶wietlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mog± zachować informację o ¶cieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamow± Google użytkownik może przegl±dać i edytować informacje wynikaj±ce z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegaj± logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te s± wykorzystywane wył±cznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi ¶wiadczonych usług hostingowych.
2. Przegl±dane zasoby identyfikowane s± poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mog± podlegać:
a. czas nadej¶cia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nast±piły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przej¶cie do Serwisu nast±piło przez odno¶nik,
f. informacje o przegl±darce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie s± kojarzone z konkretnymi osobami przegl±daj±cymi strony.
4. Dane powyższe s± wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.
1. Dane podlegaj± udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wył±cznie w granicach prawnie dozwolonych.
2. Dane umożliwiaj±ce identyfikację osoby fizycznej s± udostępniane wył±czenie za zgod± tej osoby.
3. Operator może mieć obowi±zek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem ż±dań w zakresie wynikaj±cym z ż±dania.

6. Zarz±dzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Je¶li użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przegl±darki. Zastrzegamy, że wył±czenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
2. W celu zarz±dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przegl±darkę internetow±/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

dermatolog
biopsypunch
Produkty do biopsji:
Automatyczne działo do biopsji gruboigłowej
Jednorazowego użytku działo biopsyjne
Kaniula biopsyjna - biopsja gruboigłowa
Mammograficzny drut lokalizacyjny
Automatyczne działo do biopsji gruboigłowej

Zapraszamy do bezpłatnego przetestowania działa biopsyjnego DeltaCut. Kaniule DeltaCut dostępne s± w wielu rozmiarach. Posiadając jeden pistolet można wykonywać biopsję piersi, biopsję prostaty, biopsję nerki, biopsję wątroby, biopsję płuca.

Nasze kotwice do lokalizacji mammograficznych spotkały się z wielkim zaintersowaniem lekarzy onkologów ze względu na opatentowaną, zwiększającą widoczność końcówkę Cornerstone. Dzięki specjalnym reflektorom kotwicę można wprowadzać pod większym kątem nie tracąc jej z pola widzenia.
System do biopsji PAJUNK DeltaCut
Igły do biopsji: piersi, prostaty, nerki, wątroby, płuca
Działo biopsyjne PAJUNK PrimoCut

Działo biopsyjne PrimoCut - najczęściej kupowany jednorazowego użytku pistolet do biopsji gruboigłowej przez weterynarzy. Polityka jakości firmy PAJUNK gwarantuje niezwykłą precyzję wykonania zabiegu biopsji. Szybkość i prostota przeprowadzenia zabiegu.

TrokaCut - ekonomiczna kaniula do biopsji szpiku kostnego
TrokaBone - solidna kaniula do biopsji szpiku kostnego
TrokaBone - kaniula do biopsji szpiku kostnego z mostka

Najczęściej wybieraną kaniulą do biopsji szpiku jest kaniula z bardzo ostrą końcówką w kształcie fali, która perfekcyjnie penetruje wnętrze kości. Dodatkowym plusem jest możliwość zastosowania kaniuli z wewnętrzną komorą na pobraną próbkę. Kaniule biopsyjne serii Troka cieszą się ogromnym zainteresowaniem lekarzy onkologów.
Wielorazowego użytku działo biopsyjne DeltaCut
- Pistolet DeltaCut
- Kaniule biopsyjne groboigłowe DeltaCut
- Tuleja z końcówką trokar DeltaCut
Jednorazowego użytku system PrimoCut
Kaniula ChibaSono z CORNERSTONE biopsja tarczycy
Kaniula Chiba z końcówką US biopsja cienkoigłowa
Kaniula Chiba z końcówką fazowaną
Zestaw Chiba do punkcji radiologicznej wg. Dr Steinhoff - aplikacja środka kontrastowego
Kotwica do lokalizacji mammograficznej - MammoLoc Sono z CORNERSTONE
Zestaw do galaktografii - badanie gruczołu mlekowego
Jednorazowego użytku zestaw do biopsji


Polityka Prywatności | kontakt | laryngologia |
 © 2021 CITO Innovative Solutions | home | pistolet DeltaCut | narzędzia chirurgiczne | dermatologia | system PrimoCut | katalogi biopsja | Created by CITO Innovative Solutions rozwiązania informatyczne